Home > Wat doen we > Publicaties

Transgenders niet welkom in Amerikaanse leger

Transgenders zijn officieel verboden in het Amerikaans leger. Het ‘Don’t ask, don’t tell’ beleid dat Bill Clinton in de jaren negentig bedacht is nog steeds van kracht. Homoseksuelen, lesbiennes en transgenders mochten wel dienen in het Amerikaanse leger, zolang ze hun seksualiteit maar geheim hielden. In 2011 tekende president Obama een wet die die het […]

Ook bij de Nederlandse Krijgsmacht nog ruimte voor toename acceptatie

In het maandblad van de ACOM (de bond van defensiepersoneel) nummer 7/8 (2014) wordt aandacht besteed aan het eerder dit jaar door HCSS gepubliceerde ‘LGBT Military Personnel: a Strategic Vision for Inclusion’. ‘Het schort aan structureel beleid bij krijgsmachten wereldwijd ten behoeven van LHBT-ers. In Nederland is de juridische en organisatorische regelgeving weliswaar voldoende maar […]

Roze Militairen

Hoezo kunnen homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders niet stoer zijn?! Dit bloedspannende nummer van Expreszo staat in het teken van LHBT’s die spannende beroepen uitvoeren, ruige plekken voor een gaycation en avontuurlijke sporten. Stoeren mannen en vrouwen in uniform bijvoorbeeld. Wij liepen mee met de SHK, de organisatie voor LHBT’s in het leger. Hoe is […]

Transgender in het leger

In Human, het maandblad van het Humanistisch Verbond, zijn Wilko Mulder (humanistisch raadman) en sergeant-majoor Mees Soffers geinterviewd in ‘Op de werkvloer’. Wilko voert een begeleidingsgesprek met Mees over de voortgang, de moeilijkheden en de goede momenten in een belangrijke fase van haar transgendertraject.

Seksuele oriëntatie en werk

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers. In Nederland worden regelmatig grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de arbeidssituatie en werkbeleving van werknemers. Maar sommige groepen werknemers blijven hier onderbelicht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar één van deze groepen: lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) werknemers. Zijn er verschillen […]

Kamerbrief diversiteit 2013 – 2015

Brief van de minister van Defensie. Tijdens het wetgevingsoverleg personeel op 3 december 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 23) heeft de minister van Defensie een brief toegezegd over diversiteit bij Defensie. Met deze brief informeert de minister over de resultaten op het gebied van diversiteit en over mijn plannen in de periode 2013 tot […]

Die große Freiheit von Soldatin Soffers

Op 22 juni 2013 heeft de Nederlandse ambassade in Berlijn, samen met de gemeente Amsterdam, deelgenomen aan de Christopher Street Day parade – de LHBT-parade in de Duitse hoofdstad. Hiermee steunt Nederland de wereldwijde inzet voor LHBT-rechten. Als bijzondere gasten op de Nederlandse wagen waren de mensenrechtenactivisten uit Rusland en Moldau en een afvaardiging van […]