Home > Wie zijn we > Missie & Visie

Onze missie

Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie ook in 2015 gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

Our mission

To promote the social acceptance, equality and proportional labour participation of LGBT personnel within the working environment and day-to-day operations of the Netherlands Defence Organisation.

Our vision

A socially safe and stimulating work environment for LGBT Netherlands Defence Organisation personnel.

The Foundation for Homosexuality and the Armed Forces (Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht/SHK) provides both solicited and unsolicited advice to the Netherlands Ministry of Defence, to ensure progress in the required measures and activities to promote the emancipation of LGBT personnel within the armed forces. The SHK finds it important to be closely involved in formulating and realizing policy initiatives by the Ministry of Defence. This way, the SHK tries to meet its objective of improving the day-to-day operations for LGBT colleagues within the Ministry of Defence.