SHK - Een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse krijgsmacht


Homoseksualiteit & krijgsmacht. Een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Discriminatie op grond van seksuele voorkeur is niet toegestaan. Ook niet binnen de krijgsmacht. Homoseksualiteit is al bijna twintig jaar geen grond meer voor afkeuring van militairen. Maar wat is in de praktijk de positie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht? Worden zij door hun heteroseksuele collega’s geaccepteerd? Voldoen zij naar de mening van heteroseksuelen wel aan het ideaalbeeld van ‘een goed militair’? Durven homoseksuelen in de krijgsmacht voor hun seksuele voorkeur uit te komen? En wat zijn de reacties als zij dit doen?

Op deze en vele andere vragen geeft zit onderzoek een antwoord. De resultaten zijn gebaseerd op een representatieve enquête binnen de krijgsmacht en op vraaggesprekken met homoseksuele en lesbische militairen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.

Auteurs: E. Ketting, K. Soesbeek, J. Angenent

Nederlands
308 pagina’s
Eburon Uitgeverij
januari 1992