SCP - Gewoon doen


Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. 

Hoe denkt de Nederlandse bevolking over homoseksuele mannen en vrouwen? Is Nederland in dit opzicht nog altijd een vooruitstrevend land? Op basis van informatie uit bevolkingsenquêtes, interviews onder homoseksuele mannen en vrouwen en analyse van internetfora is voor het eerst een breed overzicht geschetst van de acceptatie van homoseksuelen in Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat homoseksualiteit weliswaar niet in alle, maar wel in brede lagen van de bevolking wordt geaccepteerd. Veel homoseksuele mannen en vrouwen zijn tegenwoordig open over hun seksuele voorkeur: tegenover hun ouders, vrienden en op het werk. Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze zich aanpassen aan de codes van de dominante (heteroseksuele) samenleving. 

Auteur: Saskia Keuzenkamp

Nederlands
258 pagina’s
Sociaal en Cultureel Planbureau
september 2006