SCP - Uniform uit de kast


Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de Krijgsmacht. 

Hoe is de houding van het defensiepersoneel tegenover homoseksualiteit? Hoe wordt aangekeken tegen homoseksuele collega’s? Kunnen homo’s en lesbo’s die binnen de krijgsmacht werken open zijn over hun seksuele voorkeur? Beschouwen zij de krijgsmacht als een homovriendelijke werkplek of hebben zij toch veel negatieve ervaringen?

Op verzoek van de staatssecretaris van Defensie heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar de acceptatie van homoseksualiteit binnen de krijgsmacht. Daarvoor is onder het defensiepersoneel een enquete gehouden en zijn homoseksuele mannen en vrouwen die binnen de krijgsmacht werken, geinterviewd. 

Auteur: A. Adolfsen & Saskia Keuzenkamp
Co-auteur: Saskia Keuzenkamp 

Nederlands
99 pagina’s
Sociaal en Cultureel Planbureau
september 2006 

Bestel nu op bol.com!