SCP - Steeds gewoner, nooit gewoon


Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. 

Homoseksualiteit wordt in Nederland steeds gemakkelijker geaccepteerd: vergeleken met andere westerse landen staat de Nederlandse bevolking zelfs het meest positief tegenover homoseksualiteit. Dat neemt niet weg dat er ook hier nog altijd groepen zijn die moeite hebben met homo- en biseksualiteit. En ook niet op alle fronten is men even tolerant.Op basis van informatie uit grootschalige bevolkingsenquetes en meer diepgaande interviews met heterojongeren geven wij nu een beeld van de houding van de Nederlandse bevolking tegenover homoseksualiteit. Aan homo- en biseksuele mannen en lesbische en biseksuele vrouwen is daarenboven gevraagd in hoeverre zij zich geaccepteerd voelen of mogelijk ook negatieve ervaringen hebben opgedaan in verband met hun seksuele voorkeur. Onder de web-naam SameFeelings is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar ervaringen van homojongeren. Tenslotte zijn er interviews gehouden met sleutelpersonen uit vijf minderheidsgroepen: behoudend protestanten en Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Chinese Nederlanders. Hoe wordt er in die kringen omgegaan met homoseksualiteit en is dat in de afgelopen decennia veranderd? Dit rapport is vervaardigd op verzoek van het vierde kabinet-Balkenende, dat zich ten doel stelde de houding van de bevolking tegenover homoseksualiteit te verbeteren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau kreeg het verzoek om de realisatie van die doelstelling periodiek in beeld te brengen. Het rapport is gezamenlijk geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en Movisie. 

Auteur: Saskia Keuzenkamp

Nederlands
382 pagina’s
Sociaal en Cultureel Planbureau
juni 2010