MinDef - Diversiteitsbeleid


Brief van de minister van Defensie.

Tijdens het wetgevingsoverleg personeel op 3 december 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 23) heeft de minister van Defensie een brief toegezegd over diversiteit bij Defensie. Met deze brief informeert de minister over de resultaten op het gebied van diversiteit en over mijn plannen in de periode 2013 tot 2015.

Download
MinDef - Diversiteitsbeleid
MinDef - Diversiteitsbeleid.pdf
Adobe Acrobat document 117.2 KB