ACOM - LGBT Military Personnel: a Strategic Vision for Inclusion’


In het maandblad van de ACOM (de bond van defensiepersoneel) nummer 7/8 (2014) wordt aandacht besteed aan het eerder dit jaar door HCSS gepubliceerde ‘LGBT Military Personnel: a Strategic Vision for Inclusion’. 

 

‘Het schort aan structureel beleid bij krijgsmachten wereldwijd ten behoeven van LHBT-ers. In Nederland is de juridische en organisatorische regelgeving weliswaar voldoende maar er is nog ruimte voor verbetering.’ Lees het volledige artikel hieronder.