Verslag IOD


Op vrijdag 26 juni zijn de voorzitters van Jong Defensie (JD), het Defensie Vrouwen Netwerk (DVN), Multicultureel Netwerk Defensie en de SHK bij de HDP geweest voor overleg.

Eerst een terugkoppeling van het vorige verslag.
Training voor bestuursleden:

Afgesproken is dat alle netwerken de mogelijkheid krijgen om et het hele bestuur een training te volgen. We dienen hiervoor zelf voor een team coaching contact op te nemen met het ECLD

Het activiteitenplan met daaraan gekoppeld de begroting dien voor aug ingediend te zijn.
Onderzocht wordt of de subsidie omgezet kan worden naar eenzelfde bedrag maar dan met een budgetnummer bij de DPOD of een mix hiervan.
JD heeft een convenant gesloten met de DPOD voor ondersteuning. Andere netwerken zouden ook een dergelijk convenant aan kunnen gaan.
De inschakeling van de netwerken om mee te denken met het strategisch P-beleid laat ook nog op zich wachten. Het is de bedoeling dat de netwerken met name meelezen over de paragraven die te maken hebben met Diversiteit en Inclusie.
Lkol Mary Riemens (HDP) is lid van de board geworden van de NATO committee on gender perspectives voor de komende 2 jaar.
Op 11 september wordt er door de IGK een symposium georganiseerd speciaal voor de netwerken.
Volgend voorjaar zal er een symposium door en voor de netwerken georganiseerd worden.

Begin november zal een symposium georganiseerd worden rond de VN resolutie 1325. Ook wordt er een nieuw nationaal actieplan gemaakt voor de komende jaren.