SHK - Terugblik op 2015


 

 

 

Beste lezers,

Voor de SHK was 2015 een jaar van opbouwen en elkaar opnieuw leren kennen. Waren in 2014 er een aantal bestuursleden om diverse redenen afgetreden was 2015 het jaar van het aantreden van maar liefst vijf nieuwe mensen.

Daarmee is het bestuur gelukkig weer op volle sterkte en kunnen we er in 2016 weer tegen aan.

Het jaar 2015 was, zoals gezegd, een van elkaar leren kennen. Krachten moesten opnieuw gebundeld worden, mensen moesten elkaar weer vinden. Dat heeft er ook voor gezorgd dat niet altijd alles geheel volgens plan verlopen is. Vooral de communicatie kon soms soepeler. Wellicht een van de gevolgen daarvan is de tweede conferentie op Beukbergen geen doorgang kon vinden. Te weinig aandacht vooraf was hier waarschijnlijk debet aan.

Terugkijkend op 2015, zie ik gelukkig ook veel evenementen die wél doorgingen, en die SHK weer op de kaart zetten. Het  hoogtepunt was we voor de vijfde keer mee kon varen op de defensieboot tijdens de Canal Parade.

Andere evenementen waar we aan mee gedaan hebben waren de Roze zaterdag en traditiegetrouw de 4 mei herdenking bij het Homomonument.

Dit jaar hebben we met succes ook weer meegedaan aan de Marinedagen in Den Helder.

In 2015 zijn er twee netwerkdagen georganiseerd en een conferentie op Beukbergen. Daarnaast heeft het bestuur aan verschillende andere activiteiten meegedaan. Vooral het bijwonen van diverse vergaderingen van Dutch Government Pride, het Inclusiviteitsoverleg (zie elders op de website voor een verslagje) en de eigen vergaderingen namen een hoop tijd in beslag. Net als vorige jaren, bleven we als SHK ook de rots in de branding voor Defensiepersoneel met vragen over LHBT-kwesties binnen Defensie.

Ook het overleg met de andere defensiepartners Defensie Vrouwen Netwerk en Multicultureel Netwerk Defensie en Jong Defensie heeft zijn vruchten afgeworpen, want volgend jaar gaan we gezamenlijk een groot symposium organiseren in de tweede helft van 2016.

Verder zullen we volgend jaar weer twee maal een conferentie in Beukbergen organiseren en staan er twee netwerkbijeenkomsten op de rol.

Het zal waarschijnlijk een druk jaar worden omdat er rond de zomer een groot aantal evenementen georganiseerd zullen worden rond de Europride en de Gay Pride, zoals de Roze Zaterdag en de Canal Parade. Graag beleven we als SHK deze evenementen samen met jullie, onze achterban.

Ik hoop dat we in 2016 er met z’n allen er de schouders onder zullen zetten en het een succesvol jaar voor de SHK mag worden.

 

Peter Kees Hamstra

Voorzitter SHK