TTN - Symposium Transgenders


 Op donderdag 10 December 2015 heeft er in Den Haag het symposium ‘Transgenders onverzilverde talenten’ plaatsgevonden. Namens de SHK was Mees Soffers vertegenwoordigd. Dit symposium werd georganiseerd door Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het CAOP.

 In Nederland is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke positie van transgenders. De emancipatie van de transgemeenschap op de arbeidsmarkt, in de zorg, op het gebied van veiligheid, waarbij sprake is van sociale en culturele acceptatie, vraagt nog veel inspanning van de gemeenschap zelf en van de Nederlandse samenleving. Economische zelfstandigheid bevordert snelle emancipatie en acceptatie van transgenders.

Over de volgende vragen is er nagedacht tijdens het symposium: Hoe toegankelijk is de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment voor mensen met een transachtergrond? Welke barrières zijn er? Hoe kunnen werkgevers en werknemers en de transgemeenschap gezamenlijk werken aan een toekomstgerichte aanpak om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en een evenredige deelname van transgenders aan die arbeidsmarkt mogelijk te maken?

Na het welkoms woord door Dhr. Zeki Arslan van het CAOP, volgde er een korte les over Transgenders, dit voor de niet-ervaringsdeskundige. Ook vertelde de voorzitter van TNN, Mevr. Corine van Dun, over de positie van transgenders op de arbeidsmarkt.

De inzichten en voorstellen uit deze bijeenkomst zullen worden verwerkt in een actieplan door zorg van CAOP om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor transgenders te vergroten.

Tijdens dit symposium is ook afscheid genomen van de oud-voorzitter van TNN, Carolien van de Lagemaat en van de directeur van TNN, Elleke Alink. Carolien was vanaf de oprichting in 2009 tot afgelopen voorjaar voorzitter en het gezicht van TNN. Met haar onnoemelijke inzet heeft ze de transgender emancipatie de afgelopen zes jaar krachtig op de kaart gezet in Nederland. Elleke Alink was sinds 2012 directeur en heeft het kantoor van TNN met veel daadkracht versterkt en belangrijke projecten gestalte gegeven, zoals het coaching project en het recente gepubliceerde onderzoek ‘Veilig, zolang men het niet merkt’.

Na dit alles was er nog een kleine borrel waar nog na gesproken werd over de indrukken dan de middag.