Transgender Conferentie Beukbergen 2018


In samenwerking met, en mogelijk gemaakt door de SHK, zal er in maart 2018 voor het eerst een conferentie worden gegeven voor transgenders werkzaam binnen de krijgsmacht. De conferentie wordt begeleid door geestelijk verzorgers, en de inhoud wordt mede vormgegeven door een externe trainer. 
Werken bij de krijgsmacht en transgender zijn is niet gemakkelijk. Variaties in gender, het experimenteren met vrouwelijkheid en mannelijkheid, of het je niet thuis voelen in je aangeboren geslacht, zijn geen onderwerpen die je tijdens de koffie met collega’s makkelijk bespreekt. Het zijn überhaupt onderwerpen die veelal persoonlijke spanning opleveren, onzekerheid, schaamte, depressie, en isolement. De SHK krijgt steeds meer signalen dat er medewerkers ‘uit de kast komen’, of dit willen doen. Dit gaat vaak gepaard met de nodige stress, en behoeft ondersteuning. Wanneer dit zelf, met je collega’s en leidinggevenden niet goed loopt, wordt er soms hulp ingeschakeld bij een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of een netwerker/bestuurslid van de SHK.

Om deze groep militairen en burgermedewerkers te ondersteunen, hebben twee humanistisch geestelijk verzorgers het initiatief genomen, contact en steun te faciliteren. Ook uit de groep militairen zelf komt regelmatig het verzoek om helder beleid rondom transgenders, begeleiding op de werkvloer en de mogelijkheid tot ontmoeting.

 

In 2016 is er een dag georganiseerd waar transgenders elkaar konden ontmoeten, en waarbij ook medewerkers op het gebied van diversiteitsbeleid, integriteit en P&O zijn aangeschoven. Uit deze bijeenkomst is de werkgroep Transwerkt ontstaan, waarin de eerste stappen gezet zullen worden om tot handvatten te komen voor transgenders, en ook voor defensie als werkgever.

 

Op 14 en 15 maart zal de eerste conferentie op Beukbergen plaatsvinden. Aanmelden kan bij Huize Beukbergen. De conferentie is voor iedereen die persoonlijk met het thema gender bezig is, ongeacht waar iemand precies zit in dat proces.

 

Informatie:

Eline Verbruggen, geestelijk verzorger

Wilko Mulder, geestelijk verzorger