Coming Out Day 2019

Regenboogvlag wappert op Defensielocaties.


Op tal van Defensielocaties door het hele land wappert vandaag de regenboogvlag. Van bijvoorbeeld de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda en het Marechausseehoofdkwartier in Den Haag, tot de marinehaven in Den Helder. Dit gebeurt vanwege de internationale Coming Out Day. Daarnaast vraagt Defensie zo aandacht voor inclusiviteit en diversiteit binnen en buiten de krijgsmacht.

 

Gelijke rechten

Vervolgens ging zij aan het ontbijt, samen met staatssecretaris Barbara Visser, Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer, zijn plaatsvervanger generaal-majoor Onno Eichelheim en de commandanten van de 4 krijgsmachtdelen. Dat was georganiseerd door de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. Die zet zich onder meer in voor gelijke rechten voor LHBT-ers binnen Defensie en voor uitgezonden LHBT-ers en hun partners in het buitenland.

 

Bijleveld: “Ik ken teveel mensen die op straat soms de hand van hun partner loslaten, omdat het niet veilig voelt om affectie te tonen. Mensen die door allerlei signalen, opmerkingen, zogenaamd leuke grapjes, niet ‘uit de kast’ durven te komen. Dat moet anders. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Vanuit onze pride community bij Defensie staan er boegbeelden op, helden en pioniers.”

 

Diversiteit vergroot operationele effectiviteit

Bij de NLDA gaan medewerkers en studenten de komende periode met elkaar in gesprek over onder meer inclusiviteit en diversiteit. Dit gebeurt met behulp van lesmateriaal, workshops en symposia. De NLDA vormt en bekwaamt officieren en managers van de toekomst.

 

“Als NLDA geloven wij dat een toekomstbestendige organisatie een inclusieve organisatie is, waarin ieders individuele kwaliteiten, talenten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan”, als NLDA-commandant generaal-majoor Nico Geerts. “Aandacht voor diversiteit in de teams en op de werkvloer en onderling respect zijn cruciaal en ook onze kracht: verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven en verhoogt onze operationele effectiviteit.”

 

Speech minister

Klik hier om de hele speech van de minister terug te lezen.