SHK jaarbericht 2019

Nu 2019 op z’n einde loopt, willen we als bestuur graag met je terugblikken op wat wij allemaal hebben gedaan en bereikt in het afgelopen jaar. 


Het bestuur

Het was bepaald geen jaar om stil te zitten. Allereerst verschoof er het een en ander binnen het bestuur. Martijn Hartman-Maatman werd secretaris van de SHK. Thimo Dalm nam afscheid als penningmeester. Daarvoor in de plaats kwam Olav Sinjou. Netwerkcoördinator Luuk Brinkman ging helaas met FLO. Morris Nieuwenhuis kwam nieuw in het bestuur, net als Jerry. Van Jerry (maar zeker ook van de rest) zullen we aankomend jaar nog veel meer gaan horen: het is gelukt Jerry als reservist aan te trekken voor vier dagen in de week, vanaf januari 2020. Hij zal de SHK grotere bekendheid geven door het land in te trekken. Geen kazerne of legerplaats zal hij ongemoeid laten om daar voorlichting te gaan geven, met LHBT+’ers in gesprek te gaan, en key-players op kazernes te infomeren over het belang van aandacht voor LHBT+’ers op de werkplek. 

 

Nashville

Het jaar had een nogal valse start toen in de winter ineens een document op internet verscheen dat leek te stammen uit de het Stenen Tijdperk. De Nashville-verklaring, ondertekend door een groepje uiterst conservatieve protestanten, ging keihard in tegen waar wij als SHK voor staan, namelijk gelijke rechten voor LHBT+’ers (in ons geval binnen Defensie). Nog veel kwalijker was dat een van de ondertekenaars een Defensie-collega betrof. En niet zomaar een collega: een collega waarvan we met z’n allen mogen verwachten dat hij dit gedrag niet vertoont; namelijk een vlootpredikant. De SHK klom in de pen, en diende op hoge poten een klacht in. De procedure loopt nog steeds. We houden jullie op de hoogte. Het eerste succes is wel binnen: de GV’er werkt niet meer bij het Defensievormingscentrum Beukbergen. Dat was een eis van de SHK. Wij zagen Beukbergen niet langer als veilige plek zolang deze GV’er daar zijn werk nog deed. 

 

GV-conferenties

Gelukkig kwam er ook genoeg positief nieuws uit Beukbergen. Onder de bezielende leiding van onze GV’ers Wilko Mulder, Eline Verbruggen en Maarten Schriks zijn er afgelopen jaar weer twee fantastische en inspirerende conferenties georganiseerd die beiden helemaal vol zaten geboekt. Wil je ook in 2020 aansluiten bij een conferentie? Check dan www.SHK.nl voor de agenda voor komend jaar. 

 

Activiteiten

Net als voorgaande jaren organiseerde de SHK samen met Defensie weer de Defensieboot tijdens de Canal Parade in augustus 2019. We hadden weer een prachtige boot, die de verbinding legde tussen heden en verleden (het thema van de pride in 2019). Want ook wij komen van ver bij Defensie. We stonden stil bij het moment waarop Defensie in 1974 het verbod ophief om als militair LHBT+ te kunnen zijn binnen de krijgsmacht. Het is bijna niet voor te stellen dat je voor die tijd dus strafbaar was – alleen om wie je was. De pride genereerde in de zomer bovendien ook veel media-aandacht. Voorzitter Jaus Müller zat aan tafel bij Magriet van der Linden tijdens de live-Talkshow M om te praten over de SHK en LHBT+-emancipatie binnen Defensie. Ook gaf hij een groot interview aan het Algemeen Dagblad en aan Het Parool. 

Speciale aandacht kreeg ook Dodenherdenking in mei 2019. Hier is de SHK ook jaarlijks bij aanwezig om een krans te leggen bij het homomonument. Dit jaar viel het de eer te beurt aan onze vicevoorzitter Sandra Keijer om een toespraak te houden!

Niet iedereen binnen Defensie voelt zich geroepen om naar Dodenherdenking te komen in uniform, of om op de boot plaats te nemen. We merken als bestuur dat vooral jonge collega’s soms nog wat koudwatervrees hebben. Om ook deze doelgroep aan de SHK te binden, hebben we in 2019 belangrijke stappen gezet om onze activiteiten te verbreden en te verdiepen. Zo zijn we ons nadrukkelijker bij sportevenementen van defensie gaan manifesteren. Op 20 Juni 2019 hebben bijvoorbeeld 13 collega’s van de SHK meegedaan aan de Grebbebergmasters in Rhenen. Dit jaar is er met het evenement geld opgehaald voor de stichting H.E.A.R.T.H en Centrum45  die de donaties gebruiken voor o.a. het verbeteren van het kwaliteit van leven van familielevens van omgekomen militairen. Het diagnosticeren en behandelen van posttraumatische klachten ten gevolge van oorlogshandelingen. Uiteraard heeft de SHK ook een donatie gedaan. Het was een bijzonder gezellige dag waarbij  wij als SHK een mooie prestatie neergezet hebben. Van de 83 deelnemende teams hebben wij als SHK plek 60 en 61 kunnen bemachtigen. Naast onderlinge gesprekken binnen de SHK teams waren er ook mooie gesprekken met mensen van andere teams en bezoekers. Een geslaagde dag die afgesloten werd met een welverdiende Radler. Ook hebben we met een delegatie vanuit het bestuur deelgenomen aan de Roze zaterdag in Venlo en de Rotterdam Pride.

 

Coming Out Day

Speciale vermelding verdient ook zeker Coming Out day op 11 oktober. Op die dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan de (sociale) acceptatie van de LHBT+ gemeenschap. De SHK organiseerde op deze dag verschillende activiteiten op verschillende Defensie locaties om de (sociale) acceptatie van LHBT+ collega's aanbod te brengen. Op alle NLDA-vestigingen, en bij vele andere onderdelen, werd op die dag de regenboogvlag gehesen. Focuspunt van deze lag echter op het Plein in Den Haag. Daar begon de dag met het uitrollen van de regenboog lopen door de minister van Defensie Ank Bijleveld en de voorzitter van de SHK Jaus Müller. Daarna volgde een ontbijt met de minister, de staatssecretaris, de CDS, de P-CDS en vijftig SHK’ers waarbij de top van het ministerie in gesprek ging met de achterban van de SHK. Hierbij was ruimte voor het delen van positieve ervaringen, maar zeker ook van negatieve ervaring binnen Defensie. Het maakte de top van Defensie bewust dat we er nog niet zijn, en dat er nog grote stappen moeten worden gemaakt voordat echt iedereen een veilige werkomgeving heeft binnen Defensie om zichzelf te kunnen zijn. Naar aanleiding van de negatieve media aandacht op FaceBook en Instagram is er een positief artikel over LHBT+ bewustwording verschenen in de Alle Hens nr.12.  

 

Internationaal

De SHK richt zich in de eerste plaats op Defensiemedewerkers in Nederland. Maar dat betekent niet dat we doof en blind moeten zijn voor wat er zich in het buitenland afspeelt. Zeker omdat Nederland in toenemende mate joint en combined optreedt. De SHK was dan ook blij dat we een uitnodiging kregen om te komen spreken bij de NAVO, tijdens een side-event over LHBT+ in juni 2019. Voor het eerst sinds het bestaan van de NAVO werd er tijdens deze dag openlijk gesproken  over LHBT+ binnen de krijgsmachten van NAVO-partnerlanden. SHK-voorzitter Jaus Müller gaf een toespraak en nam plaats in een paneldiscussie. Deze dag was zo’n succes dat besloten is om een onofficiële LHBT+ NATO-werkgroep op te richten. Dat gebeurde in december 2019, toen Olav Sinjou, Gabriel Faber-Zirkzee en Jaus Müller aanwezig waren bij de oprichting van de werkgroep PROUD@NATO. 

In juli is Jaus daarnaast naar Berlijn gegaan, waar hij samen met MND (Multicultureel Netwerk Defensie) deelnam aan het congres over hoe Defensie- en politieorganisaties zich kunnen opstellen voor minderheidsgroepen. Jaus Müller zat daarbij ook in een panel. 

 

Website

Hebben jullie trouwens ook al onze vernieuwde website gezien? We hebben als bestuur ons best gedaan alles te stroomlijnen en van meer context en informatie te voorzien. We gaan de SHK website ook weer gebruiken als primair informatievoorziening. Vergeet dus niet regelmatig even te kijken op www.shk.nl! Hier zie je trouwens ook de nieuwe Missie en Visie van de SHK. Deze hebben we in het najaar opgesteld onder leiding van een coach (ex-ECLD). Vanwege de wijzigingen in het bestuur hebben we als bestuur een twee daagse teamtraining gehouden. Waar willen we heen als SHK? En hoe gaan we dat samen vormgeven? Die thema’s kwamen uitvoerig ter spraken.

 

Verlof

Maar nu eerst rust tijdens het verlof. Namens het hele bestuur van SHK wensen we jou en je eventuele partner een mooie periode van rust en reflectie tijdens het Kerstverlof. Om vervolgens in januari er weer keihard tegenaan te gaan met de SHK. Wil je ons helpen een beter werk- en leefklimaat voor burgers en militairen te bewerkstelligen binnen Defensie? Sluit je dan bij ons aan door supporter of netwerker te worden. Kijk even op www.SHK.nl hoe je je kunt inschrijven. 

 

 

Namens het bestuur van SHK,

 

De Voorzitter,

Kapitein Jaus Müller