Artikel in Defensiekrant #29

Meer aandacht voor lhbt'ers


Met Pride Amsterdam in het vooruitzicht is er deze dagen extra aandacht voor de acceptatie van LHBT’ers. Zo ook bij Defensie. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar ook anno 2020 is er nog een lange weg te gaan. Klik hier om het artikel in de Defensiekrant te lezen.