Workplace Pride Global Benchmark: 2021 Results and Analysis

Alle resultaten van 2021 en een analyse van de cijfers zijn hier te vinden op de website van Workplace Pride. De resultaten van het Ministerie va Defensie in vergelijking met andere Ministeries vind je in dit document.

 

In vergelijking met andere Ministeries scoren we op dit moment een tweede plaats. Voor een eerste keer zeker niet slecht, maar het kan absoluut beter. De voorbereidingen voor de volgende keer zijn inmiddels begonnen, en uiteraard gaan we dan voor een nog betere score.

 

Op 29 november 2021 verscheen er ook een bericht op Intranet:

 

 

Is Defensie een veilige werkomgeving voor LHBT+’ers? Dat onderzocht het internationale platform Workplace Pride met haar Global Benchmark, een online tool waarin wordt gekeken naar beleid en uitvoering. Met een 2e plaats en als hoogste nieuwkomer in de categorie Rijksoverheid kan de vraag bevestigend worden beantwoord. Al zijn er ook nog wel verbeterpunten.

 

Binnen Defensie wordt door de SHK – het LHBT+ netwerk van Defensie en de Hoofddirectie Personeel (HDP) hard gewerkt aan een inclusieve en diverse organisatie. “We zijn blij dat we dit jaar voor het eerst hebben meegedaan. En meteen een uitstekende score hebben neergezet,” zegt Martijn Hartman-Maatman van de SHK. Met een totaalscore van 39,5% moet Defensie alleen Buitenlandse Zaken voor zich laten. Het ministerie van Financiën eindigde op de 3e plaats. In totaal deden dit jaar 45 organisaties mee, zowel profit als non-profit.

 

Inzet rolmodellen

De organisaties zijn op een aantal kritische punten langs de meetlat gelegd. Zo is onder meer gekeken of er een netwerk van medewerkers is, of dat netwerk goed is georganiseerd en of het specifieke beleid goed is verankerd in de organisatie. Ook was er aandacht voor de inzet van rolmodellen en het bieden van ruimte voor vragen en problemen in de LHBTI-gemeenschap.

 

(h)Erkenning van talent

Defensie scoort onder meer goed op de aanwezigheid van een netwerk en de inzet van rolmodellen binnen de organisatie. Ook op het punt van communicatie, organiseren van speciale bijeenkomsten en gewoonweg de mogelijkheid jezelf te zijn was sprake van een prima score.

 

Als het gaat om (h)erkenning van talent, roze ouderschap en ondersteuning van transgender personeel is er nog ruimte voor verbetering. “We zijn blij met het resultaat van de benchmark,” zegt Max Droste, plaatsvervangend hoofddirecteur Personeel. “Defensie wil een organisatie zijn met een open cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd en gezien voelen.”