2006

2006 · 04-09-2006
Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de Krijgsmacht. Hoe is de houding van het defensiepersoneel tegenover homoseksualiteit? Hoe wordt aangekeken tegen homoseksuele collega’s? Kunnen homo’s en lesbo’s die binnen de krijgsmacht werken open zijn over hun seksuele voorkeur? Beschouwen zij de krijgsmacht als een homovriendelijke werkplek of hebben zij toch veel negatieve ervaringen? Op verzoek van de staatssecretaris van Defensie heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek...

2006 · 01-09-2006
Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Hoe denkt de Nederlandse bevolking over homoseksuele mannen en vrouwen? Is Nederland in dit opzicht nog altijd een vooruitstrevend land? Op basis van informatie uit bevolkingsenquêtes, interviews onder homoseksuele mannen en vrouwen en analyse van internetfora is voor het eerst een breed overzicht geschetst van de acceptatie van homoseksuelen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat homoseksualiteit weliswaar niet in alle, maar wel...