2010

2010 · 01-06-2010
Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Homoseksualiteit wordt in Nederland steeds gemakkelijker geaccepteerd: vergeleken met andere westerse landen staat de Nederlandse bevolking zelfs het meest positief tegenover homoseksualiteit. Dat neemt niet weg dat er ook hier nog altijd groepen zijn die moeite hebben met homo- en biseksualiteit. En ook niet op alle fronten is men even tolerant.Op basis van informatie uit grootschalige bevolkingsenquetes en meer...