2013

2013 · 03-10-2013
In Human, het maandblad van het Humanistisch Verbond, zijn Wilko Mulder (humanistisch raadman) en sergeant-majoor Mees Soffers geinterviewd in ‘Op de werkvloer’. Wilko voert een begeleidingsgesprek met Mees over de voortgang, de moeilijkheden en de goede momenten in een belangrijke fase van haar transgendertraject.

2013 · 01-10-2013
Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers. In Nederland worden regelmatig grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de arbeidssituatie en werkbeleving van werknemers. Maar sommige groepen werknemers blijven hier onderbelicht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar één van deze groepen: lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) werknemers. Zijn er verschillen in werkbeleving, bejegening en welzijn...

2013 · 22-06-2013
Op 22 juni 2013 heeft de Nederlandse ambassade in Berlijn, samen met de gemeente Amsterdam, deelgenomen aan de Christopher Street Day parade – de LHBT-parade in de Duitse hoofdstad. Hiermee steunt Nederland de wereldwijde inzet voor LHBT-rechten. Als bijzondere gasten op de Nederlandse wagen waren de mensenrechtenactivisten uit Rusland en Moldau en een afvaardiging van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. Het was de eerste keer dat Nederlandse militairen in het buitenland in uniform...

2013 · 05-06-2013
Brief van de minister van Defensie. Tijdens het wetgevingsoverleg personeel op 3 december 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 23) heeft de minister van Defensie een brief toegezegd over diversiteit bij Defensie. Met deze brief informeert de minister over de resultaten op het gebied van diversiteit en over mijn plannen in de periode 2013 tot 2015.

2013 · 03-06-2013
Ze verdedigen ons land. Ze verdedigen de vrede en veiligheid in onbekende gebieden. Maar wie verdedigt hen als het gaat om tolerantie? En wie zegt dat ze verdediging nodig hebben? De krijgsmacht wordt nog altijd gezien als een echte mannen wereld. De vrouwen zijn er steevast net zo sterk als de mannelijke spierbonken en voor mietjes is geen plek. In de eerste bewering schuilt een kern van waarheid. Vijf zelfverzekerde en sterke dames schuiven aan op de Zij aan Zij redactie. En de tweede...

2013 · 10-05-2013
Kamerbrief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 10 mei 2013 biedt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens het kabinet, de hoofdlijnenbrief aan waarmee zij informeert over de kabinetsvisie op het emancipatiebeleid 2013-2016 en toelicht welke maatregelen zij op dit beleidsterrein uitvoert. De basis van deze brief wordt gevormd door de overtuiging dat vrouwenrechten en rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onvervreemdbare...

2013 · 02-05-2013
Across Europe, public attitudes towards lesbian, gay and bisexual (LGB) individuals range from broad tolerance to widespread rejection. Attitudes towards homosexuality are more than mere individual opinions, but form part of the social and political structures which foster or hinder the equality and emancipation of LGB citizens. This report addresses the issues behind today’s differences in tolerance. Have attitudes towards homosexuality changed over the past 30 years? Are there European...

2013 · 01-05-2013
De Nederlandse overheid streeft naar gelijke rechten voor en sociale acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Omdat het vergroten van de sociale acceptatie onder de Nederlandse bevolking een van de belangrijkste doelstellingen van het homo-emancipatiebeleid is, brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de twee jaar een beknopte rapportage uit over de actuele stand van...