DEFEND  WITH  PRIDE!


Welkom op de website van de SHK, het LHBT+ netwerk van Defensie.

 

De SHK is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie binnen de Nederlandse Defensie die LHBT+ collega's en hun families ondersteunt. Met onze "Missie & Visie" hopen wij een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de (sociale) veiligheid binnen Defensie voor LHBT+ collega’s. 

 

De stichting is ontstaan vanuit een in 1980 opgerichte "werkgroep homoseksualiteit” die deel uitmaakte van het COC. In 1987 besloten een aantal officieren om de SHK op te richten. De oprichting kreeg zowel nationale als internationale aandacht omdat de SHK de eerste stichting in de wereld was die homoseksualiteit in de krijgsmacht bespreekbaar wilde maken.

 

 

Onze missie

De SHK neemt een leidende rol in het continue ontwikkelen en vergroten van de veiligheid en gelijkwaardigheid van LHBT+ medewerkers van Defensie, militair en burger.

 

 

Onze visie

Wij geven onze missie vorm door LHBT+ belangen centraal te stellen en bewustwording te creëren in alle lagen van de organisatie door intensieve ondersteuning, samenwerking en communicatie.

 

Het bestuur van de SHK richt zich op het vergroten van haar zichtbaarheid onder het Defensiepersoneel (burger en militair) met als doel de verbetering van het werk- en leefklimaat van de LHBT+ doelgroep in de breedste zin van het woord. Dit doen wij door vanuit het bestuur en ons netwerkgebruik te maken van elkaars kracht en de onderlinge verschillen, in de wetenschap dat een diverse doelgroep alleen maar te bereiken valt vanuit een bestuur en netwerk dat via verschillende invalshoeken de doelgroep weet aan te spreken.

 

 

Persoonlijke verhalen

Graag stellen wij jullie voor aan een aantal collega’s die in hun eigen woorden beschrijven hoe het is om te werken als LHBT+’er voor Defensie...

JEROEN

THIMO

EMILY

NANDA

KAYLEIGH

REINDER



Nieuws

Bekijk de laatste nieuwsberichten van de SHK.

Agenda

Bekijk alle activiteiten van SHK in de agenda.

Netwerker of Supporter

Schrijf je in om SHK netwerker of SHK supporter te worden.