Geestelijke Verzorging


De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

Humanistisch geestelijk verzorgers hebben oog voor de mens in het uniform. Vanuit humanistische waarden zoals gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en autonomie doen zij hun werk binnen Defensie. Zij zoeken steeds naar wie de persoon is die ervoor heeft gekozen binnen een krijgsmachtonderdeel van Defensie te werken. Het werk van mensen in de krijgsmacht speelt zich af op het raakvlak van waarden en belangen die met elkaar in conflict kunnen zijn. Daarin speelt enerzijds ieders persoonlijke levenssfeer een rol en anderzijds het belang van de defensieorganisatie. Geestelijk verzorgers begeleiden militairen en defensiemedewerkers die geconfronteerd worden met grote levensvragen. Iedereen komt op een bepaald moment in zijn leven vragen tegen die te maken hebben met zingeving. De houding van waaruit de geestelijk verzorger iemand benadert wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen en openheid. Een geestelijk verzorger gaat mee op missie voor de nodige zorg ter plaatse, maar is ook op kazernes aanwezig en bij het opkomen van jonge militairen in lessen over sociale en morele vraagstukken.

Er is 24 uur per dag een bereikbaarheidslijn van de Geestelijke Verzorging beschikbaar: 0800-5777 777. Je krijgt dan een willekeurige, dienstdoende Geestelijk Verzorger aan de lijn. Je kunt ook ons contacten op 06-30182498 dan helpen wij u verder.