Meldpunt Ongewenst Gedrag


Wij, de bestuursleden van de Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht, zijn zeer geïnteresseerd in de persoonlijke ervaringen op de werkvloer. Alleen als we weten wat er speelt, kunnen we ons werk goed doen. Is je probleem inmiddels opgelost? Ook dat horen we graag. Je kunt ons altijd vertrouwelijk benaderen. We staan klaar voor voor je als je melding wilt doen van ongewenst gedrag wegens je geaardheid of genderidentiteit. Je kunt rekenen op goede omgang en we gaan zorgvuldig om met je privacy. Binnen ons bestuur staan er 2 professionele hulpverleners tot je beschikking: humanistisch raadsman Wilko Mulder en humanistisch raadsvrouw Eline Verbruggen.