Geschiedenis


De stichting is ontstaan vanuit een in 1980 opgerichte werkgroep “homoseksualiteit” die deel uitmaakte van het COC. In 1987 besloten een aantal officieren om de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) op te richten. De oprichting kreeg zowel nationale als internationale aandacht omdat de SHK de eerste stichting in de wereld was die homoseksualiteit in de krijgsmacht bespreekbaar wilde maken. De voornaamste doelen waren om gelijke rechten te creëren voor LHBT-ers binnen Defensie en voor uitgezonden LHBT-ers en hun partners in het buitenland.