Raad van Advies


De Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht wordt bijgestaan door de Raad van Advies. Deze raad heeft als taak het bestuur van de SHK te voorzien van advies met betrekking tot LHBT-vraagstukken binnen het Ministerie van Defensie. De Raad van Advies is een adviesorgaan dat met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin de LHBT-medewerkers binnen het Ministerie van Defensie werken.

 

De Raad van Advies bestaat uit:
- Mevr. prof. dr. D.E.M. Verweij                    
Hoogleraar NLDA (voorzitter)


- Mevr. A.M.C. Eijsink                                
Tweede kamerlid PvdA


- Dhr. P. Overdijk                                      
Oud-directeur strategie PostNL


- Vice-admiraal Dr. Ir. A.J. de Waard
Directeur DMO 


- Drs. F. Huffnagel                                     
Communicatie-adviseur