Missie & Visie


Onze missie
Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

Nieuws


National Coming Out Day 2017


Dit is een foto van het Ministerie van Defensie Plein 4. Voor de eerst keer is op het Ministerie de regenboogvlag samen met de Nederlandse driekleur te zien.

 

 

 

Netwerkdag SHK 2017


Geachte netwerkers,

Graag nodigen we je hierbij uit voor de Netwerkdag, welke op 15 november in Huize Beukbergen gegeven zal worden. Het exacte programma voor deze dag is nog niet bekent maar zal snel volgen.

Netwerkers kunnen zich aanmelden bij Luuk Brinkman (L.brinkman@mindef.nl).

Overige informatie:

 Deelname aan de netwerkdag is een dienstverrichting. Indien je hier vragen over hebt of dit bij je lijnmanager op problemen stuit, stel ons dan even in kennis. Voor de betreffende regelgeving, zie : Aanwijzing SG A/928 Faciliteiten netwerken

• het tenue is ‘burger’.

• als je zelf nog een agendapunt hebt, zend die ons dan zo spoedig mogelijk.

• Heb je nog andere opmerking, suggesties, vragen? Stel ze!

LHBT-conferentie - Inschrijven


Aanvang: 29 november 09.30 (koetshuis Beukbergen)

Einde: 01 december 13.00

Uiterste inschrijfdatum: 09 november

Thema: Veiligheid en Vertrouwdheid

Begeleiding: Wilko Mulder, Eline Verbruggen en Maarten Schriks.

 

Omschrijving:

Themaconferentie voor de LHBT+ militair. Deze 3 dagen staan we stil bij het thema veiligheid en vertrouwdheid. Hoe veilig voel jij je in je werkomgeving, mag diversiteit bestaan, of pas je je aan… Hoe is dit in je privéleven…Hoe comfortabel ben je met je eigen seksualiteit, mannelijkheid/vrouwelijkheid, en durf je te zijn wie je bent, ben je aan het worden wie je wil zijn, hou je jezelf (nog) verborgen. Mag er binnen de eigen groep LHBT+ ook diversiteit bestaan? Hoe veilig is het onderling met elkaar?

 

Inschrijven kan via de site van Huize Beukbergen of via Liza Kok: 0346-332141 / e.kok.04@mindef.nl

Inschrijven voor 09 november !

U kunt alleen deelnemen wanneer u alle dagen komt. (uitzonderingen in overleg met Wilko Mulder 06-12967488)

Als militair of burgermedewerker bij Defensie heb je, indien de dienst het toelaat, het recht om jaarlijks een conferentie naar keuze bij te wonen. Zie hiertoe AMAR, artikel 85, lid 1j, en BARD, artikel 45, lid 1.