Missie & Visie


Onze missie
Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

Nieuws

Roze Zaterdag Gouda 2018


 

Roze Zaterdag 2018 te Gouda was een geslaagd evenement. Met ruim 25.000 bezoekers waarvan er vele bij ons zijn langs geweest om een praatje te houden, informatie te vragen of steun te betuigen voor onze inzet wereldwijd.

 

Canal Parade 2018 - Inschrijven


 Collega’s,

 

Op zaterdag 4 augustus a.s. vindt wederom de jaarlijkse Canalparade van de Pride Amsterdam plaats. Voor de achtste keer neemt Defensie met een eigen boot deel aan dit evenement. De organisatie is in handen van DPOD en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK).

 

Met onze deelname onderstrepen we het belang van inclusiviteit bij Defensie. Wij zijn een krijgsmacht voor iedereen en dat mogen we laten zien! We benadrukken hiermee het belang van jezelf kunnen zijn in een veilige omgeving bij Defensie. Het thema van de Canalparade is dit jaar “Heroes”, een thema dat naar onze mening perfect past op onze taken, activiteiten en ons profiel bij Defensie. We zullen dit dan ook zichtbaar maken op de boot, onder andere met het motto van onze boot “Salute our Heroes“.

 

We vinden het belangrijk dat we een zo divers mogelijke samenstelling van opvarenden op de boot krijgen. We nodigen je dan ook van harte uit om je op te geven voor deelname als je werkzaam bent bij Defensie. De ervaring leert dat we meer opgaven dan plekken hebben, maar we doen onze uiterste best om iedereen deze kans te bieden!

 

Praktisch

Voor de militairen geldt het kledingvoorschrift DT2 (met groot model onderscheidingen). Het tijdschema voor die dag is afhankelijk van onze starttijd, die we pas drie weken voor aanvang horen. Opgeven doe je door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar defensieboot@mindef.nl. Je ontvangt ongeveer twee weken voor aanvang de Operationele Instructie met alle details.

 

We gaan er weer een fantastische happening van maken!

Met vriendelijke groet,

 

De Commandogroep Canalparade

 

 

Bijlage: 

 

Download
Inschrijfformulier opvarende 2018
Inschrijfformulier opvarenden 2018.pdf
Adobe Acrobat document 414.6 KB

Dodenherdenking 2018 - Terugblik Homomonument Amsterdam


De SHK deed dit jaar weer mee aan de Dodenherdenking op het homomonument. Een detachement van militairen van alle krijgsmachtdelen was aangetreden bij de ceremonie. Om acht uur ’s avonds werden twee minuten stilte in acht genomen. Twee afgevaardigden legden namens de SHK en Defensie daarna een krans op het homomonument.  Het koperensemble van Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers zorgde voor de muzikale noot. Dit jaar had de herdenking het thema ‘verzet’. De SHK doet samen met onder andere de politie (Roze in Blauw) de ambulance en de douane jaarlijks mee in uniform aan de Dodenherdenking bij het homomonument.

 

Volgend jaar deelnemen? Mail naar SHK_defensie@icloud.com