Missie & Visie


Onze missie
Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

Nieuws

Dodenherdenking 2018 - Terugblik Homomonument Amsterdam


De SHK deed dit jaar weer mee aan de Dodenherdenking op het homomonument. Een detachement van militairen van alle krijgsmachtdelen was aangetreden bij de ceremonie. Om acht uur ’s avonds werden twee minuten stilte in acht genomen. Twee afgevaardigden legden namens de SHK en Defensie daarna een krans op het homomonument.  Het koperensemble van Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers zorgde voor de muzikale noot. Dit jaar had de herdenking het thema ‘verzet’. De SHK doet samen met onder andere de politie (Roze in Blauw) de ambulance en de douane jaarlijks mee in uniform aan de Dodenherdenking bij het homomonument.

 

Volgend jaar deelnemen? Mail naar SHK_defensie@icloud.com

 

 

Terugblik op de 1e Transgender Conferentie


Enkele weken geleden heeft er voor het eerst een conferentie plaatsgevonden op Beukbergen voor transgender militairen en burgers.

Vanuit deze groep militairen kwam afgelopen jaren regelmatig het signaal dat er behoefte was aan ontmoeting, aan meer houvast aangaande het transitietraject, en wat je mag verwachten van de werkgever defensie wanneer je van je geboorte-geslacht wilt veranderen.  Vanuit een eerdere ontmoeting met een aantal transgender collega’s is er een werkgroep opgericht door defensie, waarin praktische zaken moeten worden vastgelegd. Daarbij is het oogpunt dat er voor militairen en burgers, richtlijnen komen rondom transgender gerelateerde onderwerpen. Deze werkgroep krijgt langzaamaan vorm.

 

De tweedaagse conferentie had ontmoeting centraal staan. Onder begeleiding van twee humanistisch geestelijk verzorgers en een externe trainer voor een dag, is er ruimte gemaakt voor verdiepende kennismaking, uitwisseling van ervaringen, mooie en pijnlijke. 

 

De deelnemers gaven aan een grote meerwaarde te zien in een conferentie voor alleen transgenders, daar waar de LHBT conferentie voor hen niet altijd passend zijn. Duidelijk werd, en dat is niet zo verbazend, dat LHB en T verschillende dingen zijn.

Samen met de SHK gaan we kijken naar wat er mogelijk is in de toekomst. Wel hebben we afgesproken dat we de ontmoetingen op welke manier dan ook zullen voortzetten, liefst in de vorm van conferenties. Vanuit de dienst geestelijke verzorging willen we dit graag waarborgen.

Defensie netwerken maken kennis met Staatssecretaris Visser.


Vandaag heeft Staatssecretaris Barbara Visser kennis gemaakt met de voorzitters van de defensie netwerken.