Missie & Visie


Onze missie
Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

Nieuws

Defensie netwerken maken kennis met Staatssecretaris Visser.


Vandaag heeft Staatssecretaris Barbara Visser kennis gemaakt met de voorzitters van de defensie netwerken.

 

 

 

 

 

 

Transgender Conferentie Beukbergen 2018


In samenwerking met, en mogelijk gemaakt door de SHK, zal er in maart 2018 voor het eerst een conferentie worden gegeven voor transgenders werkzaam binnen de krijgsmacht. De conferentie wordt begeleid door geestelijk verzorgers, en de inhoud wordt mede vormgegeven door een externe trainer. 
Werken bij de krijgsmacht en transgender zijn is niet gemakkelijk. Variaties in gender, het experimenteren met vrouwelijkheid en mannelijkheid, of het je niet thuis voelen in je aangeboren geslacht, zijn geen onderwerpen die je tijdens de koffie met collega’s makkelijk bespreekt. Het zijn überhaupt onderwerpen die veelal persoonlijke spanning opleveren, onzekerheid, schaamte, depressie, en isolement. De SHK krijgt steeds meer signalen dat er medewerkers ‘uit de kast komen’, of dit willen doen. Dit gaat vaak gepaard met de nodige stress, en behoeft ondersteuning. Wanneer dit zelf, met je collega’s en leidinggevenden niet goed loopt, wordt er soms hulp ingeschakeld bij een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of een netwerker/bestuurslid van de SHK.

Om deze groep militairen en burgermedewerkers te ondersteunen, hebben twee humanistisch geestelijk verzorgers het initiatief genomen, contact en steun te faciliteren. Ook uit de groep militairen zelf komt regelmatig het verzoek om helder beleid rondom transgenders, begeleiding op de werkvloer en de mogelijkheid tot ontmoeting.

 

In 2016 is er een dag georganiseerd waar transgenders elkaar konden ontmoeten, en waarbij ook medewerkers op het gebied van diversiteitsbeleid, integriteit en P&O zijn aangeschoven. Uit deze bijeenkomst is de werkgroep Transwerkt ontstaan, waarin de eerste stappen gezet zullen worden om tot handvatten te komen voor transgenders, en ook voor defensie als werkgever.

 

Op 14 en 15 maart zal de eerste conferentie op Beukbergen plaatsvinden. Aanmelden kan bij Huize Beukbergen. De conferentie is voor iedereen die persoonlijk met het thema gender bezig is, ongeacht waar iemand precies zit in dat proces.

 

Informatie:

Eline Verbruggen, geestelijk verzorger

Wilko Mulder, geestelijk verzorger

 

 

Bestuursstafdag Defensie te Den Haag 2018


10 januari 2018 was er bijeenkomst bij de Bestuursstaf, Ministerie van Defensie PKC in Den Haag. Vanuit de Bestuursstaf werd een marktplein-evenement georganiseerd waar de Bestuursstaf medewerker informatie kon halen over uiteenlopende onderwerpen die nuttig/interessant zijn voor hen als Defensiemedewerker.
Als netwerkers zijn aanwezig geweest: Sharon Suetens, Luuk Brinkman en Sandra Keijer
Is als positieve dag ervaren door de aanwezigen. Hebben de SHK duidelijk neergezet met boeiende gesprekken met Bestuursstafmedewerkers. En daarnaast de contacten aangehaald met het Stichting Vrouw&Defensie en met het Netwerk Diversiteit Defensie.