onderzoeken

De SHK wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan kleine en grotere onderzoeken binnen Defensie of adviseert, met betrekking tot LHBT+ gerelateerde zaken. Hieronder ziet u een aantal onderzoeken waaraan de SHK heeft deelgenomen.

 

Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Defensie, C. van der Knaap, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2006 onderzoek gedaan naar de acceptatie van homoseksualiteit binnen de krijgsmacht. Specifieke aandacht is daarbij uitgegaan naar leden van operationele eenheden, omdat de indruk bestond dat homoseksualiteit daar het minst geaccepteerd werd. 

 

In 2014 heeft SHK een vervolgonderzoek laten uitvoeren met daarin bijzondere aandacht voor onderverdeling naar acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders en voor de daadwerkelijke uitvoering van in het verleden aangekondigde beleidsmatregelen. Daarin zijn aanbevelingen gedaan over nieuwe beleidsinitiatieven voor de volgende actieplanperiode.

 

In 2015 en 2016 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gedaan naar de beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie. De SHK heeft een actieve bijdrage geleverd, zowel bij advisering over de vraagstellingen, als het geven van reactie namens de achterban in klankbordsessies.

 

In 2019 heeft de SHK meegewerkt aan een intern onderzoek van de HDP naar mogelijke belemmerende factoren of belemmerende regelgeving bij doorstroommogelijkheden en loopbaaninstrumenten voor LHBT+ medewerkers.