NETWERKERS & SUPPORTERS


SHK Netwerkers

Naast het bestuur is er een actief netwerk, van zowel LHBT+ als niet LHBT+ collega’ s, binnen alle onderdelen van Defensie aanwezig. Zij dragen actief en positief bij aan de missie en visie van de SHK. Hierdoor zetten zij zich in voor het verbeteren van de inclusie en het onderling respect van en naar de LHBT+ collega’ s op de werkvloer, met als uiteindelijk doel de resultaten en het product van Defensie beter te kunnen realiseren.

 

De netwerkers  van de SHK ondersteunen, nemen deel en/of dragen onder andere bij aan de organisatie en de uitvoering van evenementen, conferenties en (sport) activiteiten. Verder zijn ze in meer of mindere mate zichtbaar op de werkvloer van Defensie om daar collega’s waar nodig de (on)zichtbare LHBT+ collega te (onder)steunen waar dat nodig en/of gewenst is. De netwerkers zijn ook de ogen en oren van het bestuur om zowel de positieve als de negatieve signalen, die de aandacht behoeven, onder de aandacht te brengen.

 

Op de SharePoint van SHK en de beveiligde netwerkers omgeving van deze website kunnen alle SHK netwerkers o.a. algemene informatie, een contactenlijst, een aantal presentaties en promotie materiaal vinden om hun taken als netwerker nog meer vorm te kunnen geven.

 

SHK Supporter

Gezien niet iedereen de tijd of de ambitie heeft om SHK netwerker te worden, maar misschien wel gewoon geïnteresseerd is in onze bewegingen als stichting en daarvan op de hoogte wilt blijven, kun je je ook aanmelden als SHK Supporter.

 

Als SHK supporter, werkzaam bij Defensie of niet, krijg je regelmatig nieuwsbrieven via de e-mail waarin wij je op de hoogte houden met onze ontwikkelingen.