GEESTELIJKE VERZORGING

De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig Defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

 

Humanistisch geestelijk verzorgers hebben oog voor de mens in het uniform. Vanuit humanistische waarden zoals gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en autonomie doen zij hun werk binnen Defensie. Zij zoeken steeds naar wie de persoon is die ervoor heeft gekozen binnen een krijgsmachtonderdeel van Defensie te werken. Het werk van mensen in de krijgsmacht speelt zich af op het raakvlak van waarden en belangen die met elkaar in conflict kunnen zijn. Daarin speelt enerzijds ieders persoonlijke levenssfeer een rol en anderzijds het belang van de defensieorganisatie. Geestelijk verzorgers begeleiden militairen en defensiemedewerkers die geconfronteerd worden met grote levensvragen. Iedereen komt op een bepaald moment in zijn leven vragen tegen die te maken hebben met zingeving. De houding van waaruit de geestelijk verzorger iemand benadert wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen en openheid. Een geestelijk verzorger gaat mee op missie voor de nodige zorg ter plaatse, maar is ook op kazernes aanwezig en bij het opkomen van jonge militairen in lessen over sociale en morele vraagstukken.

 

Er is 24 uur per dag een bereikbaarheidslijn van de Geestelijke Verzorging beschikbaar: 088-9502250. Je krijgt dan een willekeurige, dienstdoende Geestelijk Verzorger aan de lijn. Hier onder kunt een van onze Geestelijk Verzorgers vinden die verbonden is aan de SHK.


HUMANISTISCH RAADSMAN

Koninklijke Marechaussee

 

Luitenant-Kolonel

W.W. (Wilko) Mulder

In mijn functie als Humanistisch Raadsman voor het Ministerie van Defensie sta ik voor fundamentele mensenrechten. Voor de SHK zet ik mij vol overtuiging in om militairen eraan te herinneren dat eenieder het waard is om jezelf bestaansrecht te geven. Voor dat bestaansrecht is het van essentieel belang om op identiteitsniveau niet te worden afgewezen om wie je bent.

 

Vanuit het hoofd en vanuit het hart ontmoeten wij elkaar, waarbij veiligheid en vertrouwen  de belangrijkste ingrediënten zijn om (sociale) afwijzing en uitsluiting te elimineren.

 

Ik begeleid  de LHBT+ conferenties voor het Ministerie van Defensie met passie en plezier. 

E-mail: WW.Mulder@mindef.nl