DIENST BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK

De Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DBMW) zet zich in voor de inzetbaarheid en het welzijn van alle medewerkers van Defensie en hun thuisfront. 

 

Het kan voorkomen dat situaties op het werk en/of privé een grote impact op je hebben waardoor je onrust, onvrede of onbalans ervaart. DBMW kan samen met jou op zoek naar hoe je met de situatie om kan gaan en hoe je een nieuwe balans kan vinden.

 

Voor het maken van een afspraak kan je contact leggen met het BMW-loket bereikbaar tijdens kantooruren op 088-9505010 of een e-mail sturen naar BMWloket@mindef.nl. In dringende situaties buiten kantoortijd of in het weekend, kan je contact opnemen met de hulpverleningslijn 0900-4155 555.

 

Als BMW-er die verbonden is aan de SHK stelt Steven zich hieronder voor. Uiteraard kan je ook een afspraak maken bij de andere bedrijfsmaatschappelijk werkers van DBMW die je bij je vraag kunnen ondersteunen. 


BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERKER

Koninklijke Luchtmacht

 

Kapitein

S. (Steven) Kuperus

Mijn naam is Steven Kuperus en ik ben sinds 2017 werkzaam bij Defensie als bedrijfsmaatschappelijk werker op vliegbasis Eindhoven. Voor Defensie werkte ik een aantal jaren in de ambulante hulpverlening.

 

Ik zet mij in voor de LHBT+ collega’s binnen Defensie. De reden waarom ik dit doe is omdat ik het belangrijk vindt dat iedere collega mag zijn wie hij is en binnen de organisatie tot zijn recht komt. 

 

Uit eigen ervaring weet ik dat het ontdekken, uitzoeken en accepteren dat je LHBT+ bent niet altijd een makkelijk proces is. Het kan een eenzaam proces zijn. Soms kun je in dit proces vast komen te zitten. Misschien heb je vragen, wil je advies of weet je niet hoe je verder moet. Hier ga ik graag met je over in gesprek.

 

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ga ik zorgvuldig met jouw privacy om. De gesprekken die we voeren zijn vertrouwelijk. Ik mag niet met derden delen dat ik je spreek en delen wat we bespreken. Alleen met jouw toestemming mag ik daarover met derden communiceren. Mits er sprake is van gevaar voor jezelf of je omgeving. 

 

Afspraken zijn op mijn kantoor op Vliegbasis Eindhoven of in overleg op andere locaties. Indien je het prettiger vindt om een afspraak buiten een Defensie locatie te houden is dit ook mogelijk.