DIENST BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK


De Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DBMW) zet zich in voor de inzetbaarheid en het welzijn van de medewerkers van Defensie. DBMW heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden waaronder het begeleiden van militairen en burgermedewerkers op psychosociaal gebied.

 

Het kan voorkomen dat situaties op het werk en/of privé een grote impact hebben waardoor de balans tussen draaglast en draagkracht verstoord raakt.

 

DBMW kan samen met u op zoek naar hoe u met de situatie om kan gaan en een nieuwe balans kan vinden.

 

DBMW is bereikbaar op 088-9505 010 en na kantooruren en in het weekend op 0900-4155 555.

Hier onder kunt een van onze DBMW-ers vinden die verbonden is aan de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht.


Bedrijfsmaatschappelijk Werker

Koninklijke Luchtmacht

KAP

S. (Steven) Kuperus


Mijn naam is Steven Kuperus en ik ben sinds 2017 werkzaam bij Defensie als bedrijfsmaatschappelijk werker. Voordat ik bij Defensie werkte heb ik een aantal jaren in de ambulante hulpverlening gewerkt. Ik werk momenteel op de Vliegbasis Eindhoven. Zelf woon ik in Dordrecht.

 

Ik zet mij in voor de LHBT+ collega’s binnen defensie. Ik vind het belangrijk dat iedere collega binnen Defensie mag zijn wie hij is en binnen de organisatie tot zijn recht komt. Uit eigen ervaring weet ik dat het ontdekken, uitzoeken en accepteren dat je LHBT+ bent niet altijd een makkelijk proces is. Het kan een eenzaam proces zijn. Soms kun je in dit proces vast komen te zitten. Misschien heb je vragen, wil je advies of weet je niet hoe je verder moet. Hier ga ik graag met je over in gesprek.

 

Als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik een geheimhoudingsplicht. De gesprekken die we voeren zijn vertrouwelijk. Ik mag niet met derden delen dat ik je spreek en delen wat we bespreken. Alleen als jij toestemming geeft mag ik daarover met derden communiceren. 

 

Afspraken kunnen worden gehouden op mijn kantoor op Vliegbasis Eindhoven of in overleg op andere locaties. Indien je het prettiger vindt om een afspraak buiten een Defensie locatie te houden is dit ook mogelijk.