DEFEND WITH PRIDE


Welkom op de website van de SHK.

HET LHBT+ NETWERK VAN DEFENSIE.

De SHK geeft het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd advies, om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT+ emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het Ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK ook invulling aan de doelstelling om het werk- en leefklimaat voor LHBT+ collega's binnen het Ministerie van Defensie te verbeteren.

 

In 1974 was Nederland het eerste land ter wereld waar het verbod voor homoseksuelen om te dienen in de krijgsmacht werd opgeheven. De oprichting van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht in 1987 was ook wereldnieuws. De stichting is ontstaan vanuit een in 1980 opgerichte werkgroep "Homoseksualiteit" die deel uitmaakte van het COC (Cultureel Ontspannings Centrum, Amsterdam).

 

In 1987 besloten een aantal officieren om de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) op te richting. De oprichting kreeg zowel nationale als internationale aandacht omdat de SHK de eerste stichting in de wereld was die homoseksualiteit in de krijgsmacht bespreekbaar wilde maken. De voornaamste doelen waren om gelijke rechten te creeeren voor LHBT+ medewerkers binnen Defensie en voor uitgezonden LHBT+ militairen in het buitenland. De SHK is het oudste netwerk te wereld voor LHBT+ personeel bij Defensie.

 

Omdat de naam "Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht" afstamt uit 1987, toen de SHK feitelijk alleen nog maar opkwam voor homoseksuele mannen binnen Defensie, is dat anno 2023 wel anders. De SHK representeert alle letters uit het LHBT+ alfabet. Waarom is het dan toch de naam SHK blijven gebruikt? Inmiddels is SHK een instituut binnen Defensie. De volledige naam slijt, de afkorting blijft.

ONZE missiE

BESCHERMEN VAN DE GELIJKWAARDIGHEID VAN LHBT+ MEDEWERKERS BINNEN DEFENSIE.


ONZE VISIE

WE ZETTEN ONS ONAFHANKELIJK IN VOOR EEN VEILIG WERK- EN LEEFKLIMAAT VOOR LHBT+ MEDEWERKERS BINNEN DEFENSIE. DIT DOEN WIJ VANUIT GELIJKWAARDIGHEID, VERBONDENHEID EN DESKUNDIGHEID.


PERSOONLIJKE VERHALEN

Klik op de onderstaande afbeeldingen om te kijken en te luisteren naar persoonlijke verhalen van LHBT+ers binnen defensie.

jeroen

THIMO

EMILY

NANDA

KAYLEIGH

REINDER