Missie & Visie


Onze missie

Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

 

Nieuws


Bestuursstafdag Defensie te Den Haag 2018


10 januari 2018 was er bijeenkomst bij de Bestuursstaf, Ministerie van Defensie PKC in Den Haag. Vanuit de Bestuursstaf werd een marktplein-evenement georganiseerd waar de Bestuursstaf medewerker informatie kon halen over uiteenlopende onderwerpen die nuttig/interessant zijn voor hen als Defensiemedewerker.
Als netwerkers zijn aanwezig geweest: Sharon Suetens, Luuk Brinkman en Sandra Keijer
Is als positieve dag ervaren door de aanwezigen. Hebben de SHK duidelijk neergezet met boeiende gesprekken met Bestuursstafmedewerkers. En daarnaast de contacten aangehaald met het Stichting Vrouw&Defensie en met het Netwerk Diversiteit Defensie. 

National Coming Out Day 2017


Dit is een foto van het Ministerie van Defensie Plein 4. Voor de eerst keer is op het Ministerie de regenboogvlag samen met de Nederlandse driekleur te zien.

 

 

 

Netwerkdag SHK 2017


Geachte netwerkers,

Graag nodigen we je hierbij uit voor de Netwerkdag, welke op 15 november in Huize Beukbergen gegeven zal worden. Het exacte programma voor deze dag is nog niet bekent maar zal snel volgen.

Netwerkers kunnen zich aanmelden bij Luuk Brinkman (L.brinkman@mindef.nl).

Overige informatie:

 Deelname aan de netwerkdag is een dienstverrichting. Indien je hier vragen over hebt of dit bij je lijnmanager op problemen stuit, stel ons dan even in kennis. Voor de betreffende regelgeving, zie : Aanwijzing SG A/928 Faciliteiten netwerken

• het tenue is ‘burger’.

• als je zelf nog een agendapunt hebt, zend die ons dan zo spoedig mogelijk.

• Heb je nog andere opmerking, suggesties, vragen? Stel ze!