BESTUURSLEDEN


Het bestuur van de SHK richt zich op het vergroten van haar zichtbaarheid onder het Defensiepersoneel (burger en militair) met als doel de verbetering van het werk- en leefklimaat van de LHBT+-doelgroep in de breedste zin van het woord. Dit doen wij door vanuit het bestuur en ons netwerkgebruik te maken van elkaars kracht en de onderlinge verschillen, in de wetenschap dat een diverse doelgroep alleen maar te bereiken valt vanuit een bestuur en netwerk dat via verschillende invalshoeken de doelgroep weet aan te spreken.

 

Onze missie en visie worden met passie gedragen door de bestuursleden vanuit persoonlijke betrokkenheid en gevoel. Deze emoties, ervaringen en kwaliteiten vormen het startpunt voor een authentieke, maar zeker ook gestructureerde en doelgerichte strijd met het effect dat men binnen Defensie zichzelf kan zijn. We worden daarbij als bestuur geholpen door een netwerk van actieve vrijwilligers met wie het bestuur geregeld in gesprek gaat. Daarnaast maakt de SHK gebruik van een hulpverlenersorganisatie binnen Defensie waar personeel terecht kan met vragen of problemen rond het thema LHBT+. Een Raad van Advies voorziet ons gevraagd en ongevraagd van advies.


De SHK richt haar blik naar buiten. We zoeken de dialoog binnen de krijgsmacht en de maatschappij. Omdat de Nederlandse krijgsmacht steeds vaker in internationaal verband optreedt, leggen we ook contact met buitenlandse organisaties die een vergelijkbaar doel nastreven om daar waar mogelijk van elkaar te leren en de krachten te bundelen. Juist vanwege deze inbedding in een internationale context kiest de SHK voor de Engelstalige slogan:  DEFEND  WITH  PRIDE!

Voorzitter

Koninklijke Landmacht

MAJ

J. (Jaus) Müller

Secretaris

Burger

Stafmedewerker

Informatie Voorziening

M.L. (Martijn)

Hartman-Maatman

 

Vice-voorzitter

Koninklijke Marechaussee

LKOL

T. (Tina) Tuiten

Bestuurslid 

 

 

COMING SOON 

Penningmeester

Koninklijke Landmacht

MAJ

E.S. (Evi) van der Linden

Bestuurslid 

 

 

COMING SOON 

Bestuurslid

Koninklijke Landmacht

AOO

J. van Dam

Bestuurslid 

 

 

COMING SOON