ACTIVITEITEN

EVENEMENTEN

Pride Amsterdam - Canal Parade

Sinds 2009 neemt de SHK deel aan de Canal Parade, onderdeel van de Pride Amsterdam. De afgelopen jaren heeft defensie met een eigen boot deelgenomen, wat een coproductie is van de SHK en defensie. Voor een plekje op het vaartuig kunnen zowel militairen als burgers werkzaam bij Defensie zich aanmelden. Het gaat er om dat we gezamenlijk uit willen dragen dat je bij Defensie gelijkwaardig bent en het recht hebt om zichtbaar jezelf te zijn. Of je nou in een van de LHBTIQIA+ hokjes past of niet. 

   

Nationale Dodenherdenking

De SHK, Homomonument, het netwerk Roze In Blauw van de politie Amsterdam-Amstelland, COC Amsterdam en MVS Gaystation organiseren de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking bij het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam op 4 mei. De herdenking wordt voorafgegaan door een stille tocht naar het Homomonument waar wij de Tweede Wereldoorlog vermoorde seksuele minderheden herdenken. Eveneens wordt er stil gestaan bij homohaat, discriminatie en geweld in de geschiedenis en anno nu.

 

  

SHK Netwerkdag

Wij houden 1 keer per jaar een netwerkdag voor onze netwerkers. Hier bieden wij workshops en begeleiding aan om ons netwerk te versterken en onze leden te ondersteunen met professionele netwerkskills.

 

International Coming Out Day (ICOD)

Op 11 oktober wordt er wereldwijd aandacht besteed aan de (sociale) acceptatie van de LHBT+ gemeenschap. De SHK organisteert op deze dag verschillende activiteiten op verschillende Defensie locaties om de (sociale) acceptatie van LHBT+ collega's onder de aandacht te brengen.

 

OVERLEGGEN & ADVISERING

In- en externe overleggen

Het bestuur neemt structureel deel aan overleggen die defensiebreed worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn het periodiek overleg met de andere netwerken; overleg met de Hoofddirectie Personeel (HDP) en team Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) van de  DPOD; periodieke overleggen met de Staatssecretaris respectievelijk de Secretaris-Generaal van Defensie, etc.

 

Ook onderhouden wij nauwe banden met pride netwerken bij zowel andere overheidsorganisaties als (in mindere mate) van het bedrijfsleven. Wij zijn actief lid van Workplace Pride waarin diverse netwerken samenkomen en zich professionaliseren door het delen kennis en ervaring, best practises en verder professionalisering. 

 

Gevraagde en ongevraagde advisering

Het bestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies over LHBT+ issues aan alle lagen en onderdelen van de organisatie. Zo worden wij regelmatig gevraagd mee te denken over uiteenlopende zaken, van individuele cases tot het bevorderen van gelijkwaardigheid in het algemeen. Zo nodigt de Defensie Materieel Organisatie nodigt ons elk jaar uit om deel te nemen aan de DMO-raad, waarbij wij met de collega-netwerken praten over trends en ontwikkelingen, blinde vlekken en verbeterpunten.

 

Ook ongevraagd willen wij regelmatig signaleren en adviseren. Dit kan zijn naar aanleiding van incidenten in binnen- of buitenland die in de media verschijnen, of individuele cases die ons ter ore komen. Zo hebben wij een klacht ingediend bij de defensie organisatie tegen de krijgsmachtdominee die de zgn. Nashville-verklaring publiekelijk had ondertekend.

 

Internationaal

In het verleden hebben wij tal van internationale activiteiten opgezet. Door een combinatie van tijdgebrek en focus op onze eigen organisatie, hebben we daarin een aantal stappen teruggezet. Deze stappen zijn wij van plan in de toekomst weer vooruit te zetten. Wij hebben tenslotte internationaal de meeste ervaring van alle krijgsmachten met de strijd voor gelijkwaardigheid van LHBT+ personeel. Zo onderhouden we weer goede relaties met de ons omringende landen, met name met hun pride netwerken. Wij hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een presentatie over ons werk aan de laatste NAVO werkgroep gender en gelijkwaardigheid, in Brussel in 2019.