Missie & Visie


Onze missie
Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

Dodenherdenking


De Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht, Homomonument, het netwerk Roze In Blauw van de politie Amsterdam-Amstelland, COC Amsterdam en MVS Gaystation organiseren de jaarlijkse Dodenherdenking bij het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam.

Bij het Homomonument worden tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde seksuele minderheden herdacht. Eveneens wordt er stil gestaan bij homofobie, discriminatie en geweld anno nu.

De herdenking wordt voorafgegaan door een stille tocht naar het Homomonument. De herdenking begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.