RAAD VAN ADVIES


De SHK wordt bijgestaan door de Raad van Advies. Deze raad heeft als taak het bestuur van de SHK te voorzien van advies met betrekking tot LHBT+ vraagstukken binnen het Ministerie van Defensie. De Raad van Advies is een adviesorgaan dat met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin de LHBT+ medewerkers binnen het Ministerie van Defensie werken.

 

De Raad van Advies bestaat uit:

 

- Mevr. prof. dr. D.E.M. Verweij                    

Hoogleraar NLDA (voorzitter)

 

- Mevr. A.M.C. Eijsink

Zelfstandig adviseur, voormalig Tweede Kamerlid en voormalig lid Vaste Kamercommissie Defensie

 

- Dhr. P. Overdijk                                      

Oud-directeur strategie PostNL, Chair Advisory Board OUT Business Network Bangkok, Co-Chair Advisory Board Workplace Pride

 

- Vice-admiraal Dr. Ir. A.J. de Waard

Directeur Defensie Materieel Organisatie 

 

- Drs. F. Huffnagel                                     

Communicatie-adviseur