ONDERZOEK


De SHK wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan onderzoeken binnen Defensie met betrekking tot LHBT+ gerelateerde zaken. Hieronder ziet u een aantal onderzoeken waaraan de SHK heeft deelgenomen;

 

2006

Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Defensie, C. van der Knaap, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2006 onderzoek gedaan naar de acceptatie van homoseksualiteit binnen de krijgsmacht. Specifieke aandacht is daarbij uitgegaan naar leden van operationele eenheden, omdat de indruk bestond dat homoseksualiteit daar het minst geaccepteerd werd. 

 

2014

In 2014 heeft SHK een vervolgonderzoek laten uitvoeren met daarin bijzondere aandacht voor onderverdeling naar acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders en voor de daadwerkelijke uitvoering van in het verleden aangekondigde beleidsmatregelen. Daarin zijn er aanbevelingen gedaan over nieuwe beleidsinitiatieven voor de volgende actieplanperiode.

 

2019

In 2019 heeft de SHK meegewerkt aan een onderzoek genaamd "Doorstroom" geleid door de Hoofddirectie Personeel (HDP) waarin er werd gekeken of onderander je geaardheid een rol zou hebben in de doorstroom mogelijkheden binnen Defensie.