Onderzoek


Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Defensie, C. van der Knaap, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2006 onderzoek gedaan naar de acceptatie van homoseksualiteit binnen de krijgsmacht. Specifieke aandacht is daarbij uitgegaan naar leden van operationele eenheden, omdat de indruk bestond dat homoseksualiteit daar het minst geaccepteerd werd. Dit onderzoek resulteerde in de SCP-publicatie 2006/14 Uniform uit de Kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (2006). 

 

In 2014 heeft SHK een vervolgonderzoek van ‘Uniform uit de kast’ laten uitvoeren met daarin bijzondere aandacht voor onderverdeling naar acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders en voor de daadwerkelijke uitvoering van in het verleden aangekondigde beleidsmatregelen. Ook moeten er aanbevelingen worden gedaan over nieuwe beleidsinitiatieven voor de volgende actieplanperiode.